Imieniny:

Urząd Gminy Rędziny ul. Wolności nr 87 42-242 Rędziny tel./fax (034) 3279-014, 3279-085, 3279-441, 3669-192   e-mail: ug@redziny.pl

O gminie

POŁOŻENIE GMINY

Gmina Rędziny leży na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Obszar gminy o powierzchni 4136 ha zamieszkuje 9682 mieszkańców. Jest gminą o charakterze przemysłowo-rolniczym. Sąsiaduje ona z miastem Częstochowa oraz z gminami: Mstów, Mykanów, Kłomnice.
Gmina Rędziny posiada dobrze rozbudowaną infrastrukturę komunalną. Sieć wodociągowa obejmuje obszar całej gminy, podobnie jak sieć gazociągowa i telefoniczna. Własna komunikacja lokalna, obsługująca ruch pasażerski na terenie gminy oraz połączenie z dużym miastem, jakim jest Częstochowa, stanowi ważny czynnik rozwoju gminy. Przez teren gminy przebiega trasa szybkiego ruchu DK-1 Warszawa-Katowice, która w przyszłości stanie się częścią autostrady A-1. Ponadto przez gminę Rędziny biegnie droga krajowa DK-91 Częstochowa-Piotrków Tryb. Na terenie gminy znajduje się również lotnisko o powierzchni całkowitej 496 ha. Tutaj swoją siedzibę ma Aeroklub Częstochowski. W gminie Rędziny działa ponad 600 podmiotów gospodarczych. Od dużych zakładów przemysłowych, takich jak Cementownia "Rudniki" S.A.- produkująca cement oraz Zakłady Chemiczne "Rudniki" S.A.- produkujące krzemiany wykorzystywane w branży chemicznej i budowlanej, do małych firm rodzinnych działających w różnych dziedzinach gospodarki. W ostatnich latach dynamicznie rozwija się przemysł przetwórstwa spożywczego, której przedstawicielem jest min. spółka "Goliard" produkująca makarony. Wśród zarejestrowanych podmiotów znaczące miejsce zajmuje branża obuwnicza.
Rozbudowana infrastruktura komunalna, bliskość kolei i dróg szybkiego ruchu oraz atrakcyjne położenie gminy, niedaleko chłonnego rynku zbytu i jej potencjał gospodarczy, stwarzają korzystne warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Liczne inwestycje prowadzone na terenie gminy ukierunkowane są na poprawę jakości życia jej mieszkańców. Wśród tych inwestycji najważniejszymi są zakończenie budowy gminnej hali sportowej oraz budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną. Inwestycja ta, razem z oddaną w 2004 roku siecią kanalizacyjną w Rędzinach, jest kontynuacją prac związanych ze skanalizowaniem całego obszaru gminy. Ponadto Gmina Rędziny realizuje inwestycje związane z modernizacją budynków użyteczności publicznej, tj. szkół, przedszkoli, instytucji kultury. Gmina Rędziny jest gminą nowoczesną, dynamicznie się rozwijającą, z dobrze rozwiniętym systemem oświaty, dobrze zorganizowaną służbą zdrowia oraz bogatą ofertą kulturalną dla mieszkańców i osób odwiedzających gminę.
Atrakcyjne położenie gminy jej potencjał gospodarczy jak również rozbudowana infrastruktura komunalna, własna komunikacja lokalna, bliskość kolei i dróg szybkiego ruchu sprawiają korzystne warunki i stanowią dobrą ofertę dla ludzi, którzy chcą na stałe związać się z gminą Rędziny.

ZARYS HISTORYCZNY

Pierwszą wzmiankę o Rędzinach odnajdujemy w XII wieku pod datą 1220 Odczytujemy, że Randzyny są zobowiązane do składania dziesięcin na rzecz klasztoru kanoników w Mstowie. Dokumenty podają, że w roku 1490 Rędziny należały do starostwa olsztyńskiego, w 1581 r były wsią szlachecką posiadającą dziesięć i pół łana kmiecego oraz dziesięciu komorników. W 1784 r część Rędzin posiadał Jan Kanty Marchocki, chorąży smoleński, komisarz cywilno-wojskowy, druga część była w posiadaniu Bogumiła Małuskiego, czesnikowicza smoleńskiego. W latach 1793-1807 Rędziny należały do Królestwa Polskiego. W Polsce odrodzonej gmina Rędziny należała do powiatu częstochowskiego w województwie kieleckim. W latach międzywojennych Rędziny będące siedzibą urzędu gminy dysponowały szkołą powszechną i urzędem poczty.

HISTORIA HERBU

Począwszy od 1990 r gminy mają prawo do ustalenia własnego herbu, flagi. Gminy skrupulatnie wykorzystują ten przywilej, bowiem szybko zrozumiały, że dla własnej promocji niezbędna jest elegancka wizytówka. Aby prawidłowo zaprojektować herb, należy sięgnąć do najstarszych dokumentów historycznych gminy, do ksiąg parafialnych, poznać jej tradycje, architekturę, zabytki, legendy z nią związane. Herb naszej gminy zaprojektowany został w kondygnacji poziomej dwupasmowej. Na tarczy dwudzielnej w pas, w polu górnym srebrnym orzeł czerwony bez głowy z gwiazdą złotą sześciopromienną, w polu dolnym, błękitnym, złota czasza z bijącymi strugami wody. Wariant górny orła odwołuje się bezpośrednio do odległych czasów wieków średnich, do herbu Orla przyniesionego do Polski z Niemiec albo Węgier. W polu dolnym błękitnym, złota czasza z bijącymi strugami wody nawiązuje do legendy o uzdrowicielskim źródełku, z którego woda miała leczyć choroby oczu i uszu. Na uzdrowicielskim źródle obecnie zasypanym, została wzniesiona kaplica. Z tym z pewnością związana jest nazwa naszego kościoła pod wezwaniem św Otylii patronki chorób oczu i uszu. Można z dużą stanowczością stwierdzić, że mamy herb bogaty w tradycję, historię i że możemy być dumni z wizytówki naszej gminy.

ZABYTKI

Konin
 • Pozostałości zespołu dworskiego:
 • Suszarnia lnu, murowana z drugiej połowy XIX wieku
 • Park
 • Szkoła murowana z 1892 r.


Kościelec
 • Zespół Dworski:
 • Dwór murowany z drugiej połowy XIX w należał do rodziny, obecnie przedszkole,
 • Pozostałości parku


Rędziny


Zespół kościoła parafialnego pw. Św. Otylii.

 • Kościół murowany, styl neogotycki z 1897 -1901. Zbudowany przy pomocy parafian dzięki zabiegom ks. Bolesława Wróblewskiego. Konsekrował go w 1903 r biskup Stanisław Zdzitowiecki
 • Plebania murowana z 1907 roku
 • Ogrodzenie murowane z 1900 roku
 • Kaplica pw. MB Nieustającej Pomocy, murowana z końca XIX w. Została wybudowana na miejscu cudownego źródła leczącego choroby oczu.
:: Herb Gminy
:: Mapa
:: Przejrzysta Polska


Akcja społeczna
"Przejrzysta Polska"
:: Program Leader+

Oficjalna strona projektu
"Razem na wyżyny"

:: Stowarzyszenie Dar Serca

Oficjalna strona Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
"Stowarzyszenie Dar Serca"

:: Galeria zdjęć
:: E-Kurier Rędziński
Copyright by UG Rędziny 2006
webmasterinformatyk